АктДатум
Решење о усвајању јединствене регистрационе пријаве – АПР.pdf
Потврда о извршеној регистрацији – Пореска управа.pdf
Статут удружења.pdf
Одлука о избору заступника.pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2021. годину .pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2021. годину .pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2020. годину .pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину .pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2019. годину.pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину.pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2018. годину.pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину.pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2017. годину.pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину.pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2016. годину.pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2016. годину.pdf