Удружење „Веште руке“ је основано 9. маја 2016. године као удружење које има за циљ да очува и негује народну културу, традицију и стaре занате кроз израду ручних радова, организовањем и учествовањем у културним манифестацијама као и одржавањем едукативних семинара и пројеката.

Заједно са још 18 удружења са територије града Панчева, удружење „Веште руке“ учествује у раду Савета за родну равноправност града Панчева.

Први пројекат по којем је удружење постало препознатљиво, како на локалном тако и на националном нивоу, а који се и даље реализује је пројекат „Домаћинство у настави“. У оквиру овог проjекта, ученици виших разреда основне школе уче да израђују ручне радове од различитих материјала и стичу нова знања о улози породице у формирању културе понашања, становања и исхране.

Са циљем да прослави прву годину постојања, удружење је 2017. године покренуло манифестацију „Пролећни дани“. Удружења и појединци имају прилику да свим посетиоцима представе своје ручне радове и да на тај начин промовишу народну културу и традицију краја из којег долазе. Од 2018. године се у оквиру манифестације организују такмичења за најлепше везено јастуче и везену марамицу.