Главни пројекат удружења


Реализовани пројекти


Манифестација „Пролећни дани“

Манифестација „Пролећни дани“ 2022

Период: јануар – мај 2022.

Обука за пустовање вуне

Период: октобар – новембар 2021.

Манифестација „Пролећни дани“ 2021

Манифестација „Пролећни дани“ 2021

Период: јануар – мај 2021.

Манифестација „Пролећни дани“ 2019

Период: јануар – мај 2019.

Културно наслеђе Србије

Период: јануар – јун 2019.

Манифестација „Пролећни дани“ 2018

Период: јануар – мај 2018.

Културно наслеђе Србије

Период: јануар – јун 2018.

Од лековитог биља до успеха

Пројекат је имао за циљ да подстакне покретање производње и прераду лековитог биља у у Банатском Брестовцу. Овај пројекат је укључио 15 незапослених жена старијих од 50 година да похађају радионицу у Банатском Брестовцу која је трајала 2 дана.

Период: август – октобар 2017.

Манифестација „Пролећни дани“ 2017

Период: јануар – мај 2017.